Latgales dati

1920. gada 20. jūnijs

1920.gada vēlēšanās izvirzīti 14 vēlētāju saraksti galvenukārt pēc tautību principa. Vēlēšanās piedalās 72% vēlētāju (10 300 pilsētas iedzīvotāju).
Ievēlēja 60 domniekus (no latviešu sarakstiem – 6, no poļu saraksta – 20, no krievu – 13, no ebreju – 20 un no Namīpašnieku savienības saraksta – 1, pēc tautības polis).
Ievēlēto sarakstā bija viena sieviete.
Tūlīt pēc vēlēšanām tika konstatēts, ka domē ir ievēlēti arī 16 ārvalstu (9 – Polijas, 4 – Lietuvas, 3 – Krievijas) pilsoņi, kas bija pretēji likumam. Drīz tika apturēta šo domnieku darbība. Viņu vietā domē drīkstēja strādāt citi kandidāti no konkrētajiem sarakstiem – Latvijas pilsoņi. Protestējot pret šādu attieksmi, domes sēdē poļu frakcija nolika savas pilnvaras un sēdi atstāja. Poļu frakcija pirmās domes darbā nepiedalījās, un 1920. gada augustā dome līdz 60 domniekiem tika papildināta no citiem sarakstiem.
Pilnvaras netika apstiprinātas arī poļu skolotājam Kazimiram Pruhņikam.
1920. gada 27. jūnijā pirmā domes sēde. Ievēlēti amatpersonas:
Pilsētas domes priekšsēdētājs - Jānis Lecons,
pilsētas domes priekšsēdētāja biedrs - Gurvičs,
pilsētas galva - Eižens Zinkels,
pilsētas valdes locekļi - Ābrams Kopilovskis, Ravgins, Cālītis, Predtečenskis.
Citas vēlēšanas:
1931. gads - 20 saraksti.

Atsauces
  • Jēkabsons, Ē. “Latvijas un Polijas konflikts Daugavpils apriņķa poļu skolu jautājumā 1921.gadā: norise un starptautiskās sekas.” Latvijas vēstures institūta žurnāls, 2013. Nr. 3, 45. - 71.lpp.
  • “Konflikts Daugavpils domē.” Strādnieku Avīze. 1920. 26. augusts.
  • “Daugpils pilsetas dumes velešonas.” Latgolas Vōrds. 1920. 6. jūlijs.