Latgales dati

1920. gada 20. jūnijs

1920.gada vēlēšanās izvirzīti 14 vēlētāju saraksti galvenukārt pēc tautību principa. Vēlēšanās piedalās 72,6 % vēlētāju (7492 balsis no 10 300 pilsētas iedzīvotājiem).
Ievēlēja 60 domniekus (no latviešu sarakstiem – 6, no poļu saraksta – 20, no krievu – 13 (no tiem 7 vecticībnieki), no ebreju – 20 un no Namīpašnieku savienības saraksta – 1, pēc tautības polis).
Ievēlēto sarakstā bija viena sieviete.
Preses vērtējumā (1922) domē bijuši - 31 ebreju deputāts, 16 krievu deputāti, 5 latviešu deputāti, 3 sociāldemokrāti, 1 vācu deputāts (ievēlēts no latviešu saraksta).
Tūlīt pēc vēlēšanām tika konstatēts, ka domē ir ievēlēti arī 16 ārvalstu (9 – Polijas, 4 – Lietuvas, 3 – Krievijas) pilsoņi, kas bija pretēji likumam. Drīz tika apturēta šo domnieku darbība. Viņu vietā domē drīkstēja strādāt citi kandidāti no konkrētajiem sarakstiem – Latvijas pilsoņi. Protestējot pret šādu attieksmi, domes sēdē poļu frakcija nolika savas pilnvaras un sēdi atstāja. Poļu frakcija pirmās domes darbā nepiedalījās, un 1920. gada augustā dome līdz 60 domniekiem tika papildināta no citiem sarakstiem.
Pilnvaras netika apstiprinātas arī poļu skolotājam Kazimiram Pruhņikam.
1920. gada 27. jūnijā pirmā domes sēde. Strīdi par amatpersonām, tāpēc velēšanas tika atliktas uz 28. jūniju.
Domes pilnvaru laiks beidzies 1922. gada 20. jūnijā, tomēr jaunas vēlēšanas sākotnēji bija noliktas uz 23. jūliju, tad pārceltas uz 20. augustu.

Atsauces
  • Jēkabsons, Ē. “Latvijas un Polijas konflikts Daugavpils apriņķa poļu skolu jautājumā 1921.gadā: norise un starptautiskās sekas.” Latvijas vēstures institūta žurnāls, 2013. Nr. 3, 45. - 71.lpp.
  • “Konflikts Daugavpils domē.” Strādnieku Avīze. 1920. 26. augusts.
  • “Daugpils pilsetas dumes velešonas.” Latgolas Vōrds. 1920. 6. jūlijs.
  • “Daugavpils pilsētas domes vēlēšanas.” Latvijas Sargs. 1920. 6. jūlijs.
  • “Balsis iz publikas.” Darba Balss (Rīgas rajons). 1922.15. maijs.