Latgales dati

1921. gada 26. jūnijs

26. jūnijā Daugavpilī biedrība "Blōzma" organizē tautas apspriedi, kurā izklāsta biedrības mērķus un programmu.
Iepriekš laikrakstos bija informācija, ka biedrība "Saules " atjaunošanas laikā 1920. gadā radušās nesaskaņas, kas sekmējušas jaunas biedrības "Blōzma" izveidošanu 1920. gada oktobra sākumā.
Vietējā prese norādija uz biedrības "Saule" grūtībām (īpaši 1919. gadā un finansiālo parādu, vadošu darbineiku aiziešana) un secināja, ka agrākie "Saules " dibinātāji bija arī "Blozmas" organizētāji. "Blozmas" piekritēji esot daži zemstes locekļi, skolotāji un vietējie latgalieši, kopā ap 15 darbinieki.
Starp "Sauli" un "Blozmu" pastāvējusi konkurence, abas saņēmušas Kultūras fonda pabalstus attiecības 6:4, kas atspoguļojis Franča Trasuna un Jezupa Trasuna politisko grupējumu ietekmi. Toties abas organizāciajs kopdarbojās, dibinot 1923. gadā komiteju Latgales tautas konservatorijas organizēšanai.

Biedrības pagaidu valde: Sebastjans Pabērzs, Anna Vonoga, I. Zarāns, Andrejs Švirksts un Zukuls.
Biedribas aktieru pulciņš: Zukuls, Anna Vonoga, Svoka, Zarāne, Pozņaka, Kancāne, Rukliša, Balklāne, Jaunbērza, Duklane,Tiltiņa,Lukass Ozoliņš, Seb. Pabērzs, Andrejs Švirksts, A.Dabars (apriņķa valdes sekretārs), Mileika, Rubens, Ribuls, Malnacs.
Biedrības oponenti aizrādīja, ka biedrībā ir Zarāna (apriņķa valdes priekšēdētājs) kompānija (Seb. Pabērzs, Dabars).
Biedrības priekšsēdētājs:
Sebastjans Pabērzs /...1925../

"Blozmas" pirmie paveiktie darbi:
- nodibināta Daugavpils latgaliešu pamatskola un patversme;
- sarīkojumi. Piemēram. 1920.gada 30. oktobrī dzelzceļnieku klubā sarīkojums ar trīs lugām - latviski, latgaliski, krieviski.
Biedrības sākotnējā adrese- Šildera (vēlāk Domes) iela 49.

Atsauces
  • “Kas doros Latgolā. Daugavpiļs.” Latgalīts. 1921. 30. jūnijs.
  • “Daugavpils.” Latgalīts. 1920. 25. novembris.
  • “Daugavpiles latgališu sabībriskos dzeives porskots.” Latgolas Vōrds. 1921. 31. oktobris.