Latgales dati

2014. gada 6. marts

2014.gada 6.martā plkst. 14.00 Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, 21.auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāv EDGARS ČUBARS par tēmu "Niedru produktivitāti un biomasas īpašību ietekmējošo faktoru izpēte un to izmantošanas enerģijas ieguvei pamatojums".