Latgales dati

1954. gada 25. oktobris

Dispanserā ir 30 vietas. Dispansera atskate norādīts, ka tajā strādā 11 personas, 3 no tām - ārsti.
Dispansera adrese??
Jaunās telpas uzbūvētas 1965. gadā.

Atsauces
  • Latvijas Nacionālā arhīva Daugavpils valsts zonālais arhīvs, 202.f. (Daugavpils pilsētas izpildkomitejas lēmumi un protokoli), 1. apr., 92. l., 539. lp.