Latgales dati

2016. gada 26. jūnijs

Svinības notiek skolas ēkā Stirnienes muižā – grāfu Borhu dzimtas, vēlāk muižnieku Lappo dzimtas īpašums,
Skolas direktori Aina Grāmatniece, Jānis Stafeckis, Marija Pušmucāne, Rita Pelše.
Skola slēgta 2017. gada 31. jūlijā.

Atsauces