Latgales dati

1945. gada 9. aprīlis

Nacionālie partizāni uzbrūk Vārkavas pagasta izpildkomitejas locekļa Kazimira Vaivoda mājai Upeniekos. Nogalināti viņa divi dēli Broņislavs un Staņislavs. Māja nodedzināta. Kazimirs Kivlenieks atšaudījies un nogalinājis divus uzbrucējus. Kazimiram kopā ar divām meitām Agnesi un Eleonoru izdevies aizbēgt.
Tā bijusi partizānu atriebība par partizānu brāļu Ruču nogalināšanu NKVD uzbrukumā 1945. gada 5. aprīlī.

Atsauces
  • Būmanis, J. Pretošanās kustība dienvidaustrumu Latvijā 1944.gada jūnijs - 1956.gads. Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība, 2015. 73. lpp.
  • Pīzelis, J. “Pret vilkačiem.” Cīņa. 1984. 31. aprīlis.
  • J.R. “Ziņas no Latvijas.” Londonas Avīze. 1984. 30. novembris.