Latgales dati

1897. gada 28. janvāris

Pēc tautas skaitīšanas datiem Latgalē (Vitebskas guberņā) dzīvoja 502 tūkst. iedzīvotāji, no kuriem:
- 50,6 (citviet - 52,1) % latvieši,
- 13,9 % krievi / citviet - 15,5% (77 967), no tiem 60 % vecticībnieki (46 974),
- 13,4 % baltkrievi,
- 13,0 % ebreji,
- 6,2 % poļi.
Pilsētās visvairāk dzīvo ebreji - 41 tūkst. no ebreju kopskaita 63 tūkst.
No visiem apriņķiem latviskākais bija Ludzas apriņķis, kur vairāk nekā 64% iedzīvotāju runāja latviski, Rēzeknes apriņķī to bija 58% un Daugavpils—39%.
31.- 32. vietā pēc iedzīvotāju skaita bija Daugavpils (70 tūkst). Tuvākās lielākās pilsētas bija Rīga (282 tūkst.), Viļņa (155 tūkst), Kauņa (72 tūkst.).
Trīs Latgales pilsētas — Daugavpils (69 675 iedzīvotāju), Rēzekne (10 795) un Ludza (5140 iedzīvotāju — pēc 1897. gada skaitīšanas datiem) bija analoga nosaukuma apriņķu centri.
Skaitīšanā kā sabiedrisks darbinieks piedalās Kazimirs Obrumāns, kurš saņem par šio darbu apbalvojumu.

Atsauces
  • Latkovskis, D. Nacionālā atmoda Latgalē: modinātāji, darba veicēji. Rēzekne: Latgales druka, 1999. 72. lpp.
  • Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. V — Витебская губерния, 1903.
  • “Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.. 5. Витебская губерния.” https://www.prlib.ru/item/436616 (21.03.2018).