Latgales dati

1949. gada 31. decembris

1949. gada 31. decembrī ar LPSR Augstākās Padomes Prezidija dekrētu „Par lauku rajonu nodibināšanu Latvijas PSR sastāvā“ tiek izveidoti rajoni. Apriņķi un pagasti tiek likvidēti, bet par administratīvās teritorijas pamatvienību kļūst ciems.