Latgales dati

1921. gada 10. marts

Centrālā zemes ierīcības komiteja apstiprina sarakstu ar "atstājamajiem muižas centriem".
Latvija netiek sadalīti 195 muižas centri, tostarp Latgalē 25 (vismazāk Latvijā):
Daugavpils apriņķī (9 centri) - Juzefova, Arendole, Neviljani, Novij Dvor, Krustpils, Preiļi, Krāslava, Poguļanka, Višķi.
Ludzas apriņķī (8 centri) - Malnava, Konecpole, Bokova, Runtorti, Zaļesje, Rodovoje, Zvirgzdiņi, Balvi.
Rēzeknes apriņķī (8 centri) - Gaļāni, Rozentova, Janopole, Ozolmuiža, Bukmuiža, Varakļāni, Taudejāņi, Kaunata.
Minētie centri netiek sadalīti un tos paredzēts iznomāt.

Atsauces
  • “Atstājamie muižu centri.” Zemes Ierīcības Vēstnesis. 1921. 1. aprīlis.
19ffdfec062e069aaf209fb81a8e926c11516e23