Latgales dati

2002. gada 25. oktobris

Līgums pamatojas uz 1922.gadā Latvijas Republikas un Svētā Krēsla konkordātu.
Jaunajā līgumā ietverta nodaļa (3 panti) par Aglonas svētvietu.
Līgumu parakstīts 2000. gada 8. novembrī.

Atsauces