Latgales dati

1922. gada 17. decembris

Pirmā organizatoriskā sanāksme, kurā izskan doma par Latgales tautas konservatorijas dibināšanu. Sanāksmē piedalījās vairākas Daugavpils kultūras organizācijas: Daugavpils dzelzceļa mezgla kultūrveicināšanas biedrība, Daugavpils latviešu biedrība, katoļu kultūras biedrība "Saule", latgaliešu kultūrveicināšanas biedrība "Blōzma". Decembrī tika uzrakstīti arī konservatorijas statūti.
Konservatorija veidota uz garantu principa pamata līdzīgi kā Daugavpils teātris.

Atsauces
  • “Latgales tautas konservatorija.” Daugavas Vēstnesis. 1935. 13.septembris.
  • M.S. “Latgales tautas konservatorijas atklāšanas svētki.” Latvijas Vēstnesis. 1924. 4. februāris.