Latgales dati

2011. gada 17. marts

I.Kuniga kā audzēkne 70. gados piedalījusies arheoloģiskajos izrakumos Madalānu pilskalnā. Grāmata ir veltījums arheoloģei Stefānijai Urtānei un arheologam Vladislavam Urtānam, kuram Madalānu pilskalns bija pēdējie arheoloģiskie izrakumi.
Madalānu pilskalns atrodas Latgalē, Aglonas novadā Lielā Dūbuļa ezera rietumu krastā.
I.Kuniga ir autore vēl vienam pētījuma par seno Latgali - par Kristapiņu kapulauku (Rušonas novads), Izdots 2000. gadā.

Atsauces
A8c09382d3bed1cefb41aed67ee0420eaf9b4dc4
E66ae82b72c95da99c3f3270090ba9b10bb1cc91