Latgales dati

1958. gada 13. decembris

Rīgā Drāmas teātrī notiek Latgales kultūras dienu noslēguma sarīkojums.
Koncerta pirmajā daļā uzstājās:
Aktrise Anastasija Stepulāne ar Jāņa Raiņa dzejoli “Muna Jaunu dīnu zeme”,
Daugavpils kultūras nama sieviešu ansamblis Terēzijas Brokas vadībā – latgaliešu tautas dziesmas “Rūto saule, rūto bite”, “Ai, galdeņl”, “Es biju māmiņai viena pati meitiņa”,
Vladislava Martini vadītais bērnu akordeonlstu ansamblis no Rēzeknes mūzikas skolas,
Valsts konservatorijas speciālās mūzikas vidusskolas pedagoga Voldemāra Seļegova audzēkņi vijolnieki.
Daugavpils kora soliste Regīna Petkeviča - Mikaela ārija no Bizē operas “Karmena” un latgaliešu tautas dziesma “Smīklys man”,
Tālis Matīss - J. Ivanovs “Uz Latgales mīlīgiem kalniem” un tautas dziesma ar A. Kalniņa apdari “Puiškans zemi neapora”,
Veronika Pilāne - Alfrēds Kalniņš “Tev” un Violetas ārija no operas “Traviata”,
Koncerta otrajā daļā uzstājās
Balvu rajona kultūras nama deju kolektīvs (vadītāja A. Biseniece) - dejas “Ritenītis”, “Linu audzētāji”, Latgales svētku deja”
Daugavpils kultūras nama bērnu deju kolektīvs (vadītāja A. Keivlša) - “Meiteņu draudzības deja”
Kārsavas rajona Krišjāņu ciema veco ļaužu deju kolektīvs – dejas “Seržants”, “Olimpija”, “Važonis”
Kārsavas rajona kolhoza «Komjaunatnes 30 gadi» māsu Jekimovu vokālais kvartets un sieviešu ansamblis (vadītāja M. Simanovlča) dziesmas “Kam māmiņa mani auklēja”, “Rūto”, “Talkas dziesma”,
Daugavpils rajona kolhoza «Dzimtene» jauktais koris ar 80 dziedātajiem Terēzijas Brokas vadībā – dziesmas “Toli dzeivoj muna mīlo” un “Myusu cīma meitine”.
Staņislava Broka un Ulda Baloža apvienotie Daugavpils un Rēzeknes kultūras namu kori -
tautasdziesmas – “Es savai māmiņai”, “Aiz azara boltl bārzi”, “Sierml zyrgi, jouni puiši,” “Aiz azara augsti kolni”
Visu laiku koncertā pavadījumus spēlēja Daugavpils un Rēzeknes kultūras namu simfoniskie orķestri diriģenta P. Krūmiņa un konsultanta M. Baša vadībā.
Noslēgumā pie pults St.Broks, skanēja (simfoniskā orķestra pavadījumā) latgaliešu tautas dziesma Marģera Zariņa apdarē “Lobs ar lobu sasatyka.”

Atsauces
  • Silmala, A. “Ar plašu noslēguma koncertu Akadēmiskajā drāmas teātri beidzās Latgales kultūras nedēļa.” Padomju Jaunatne. 1958. 16. decembris.