Latgales dati

2014. gada 15. februāris

Skola dibināta 1904.gadā Mežmuižas pagastā, Daugavpils apriņķī uz barona Korfa dāvātās zemes.
Skolas nosaukumi:
Mežmuižas skola /1904-1944/
Vīpes nepilnā vidusskola /1944-1948/
Vīpes septiņgadīgā skola /1948-1989/
Vīpes deviņgadīgā skola /1989-1991/
Vīpes pamatskola /1991-2009/
Krustpils novada Vīpes pamatskola /2009/

2014.gadā skolā mācās 46 skolēni pamatizglītības klasēs.
2015.gadā skolā mācās 38 skolēni pamatizglītības klasēs.

Skolas direktori (pārziņi):
Aleksandrs Gerlahs
Pēteris Druviņš
Jāzeps Uļjanovs
Konstantīns Jakovļevs
Jānis Rusiņš
Veneranda Vindele
Genovefa Beļauska
Broņislava Gradovska
Ārija Paupere
Evalds Cimbulis
Anna Cimbule
Jānis Straumnieks
Valērijs Šuba
Aija Semjonova
Valda Kalniņa

Atsauces