Latgales dati

1930. gada 30. aprīlis

Biedrības valdes sēdeklis atradās Daugavpilī. Centrālās valdes priekšēdētāja Valerija Seile ( kā organizators minēts arī Jāzeps Grodnis). Centrālajā valde darbojās J.Soms, students agr. J.Dimants, J.Zelčāns.
Biedrība 1931. gada janvārī izdeva latgaliešu žurnālu literatūrai, zinātnei un mākslai "Nokūtne" (redaktore V.Seile, redkolēģija - J.Soms, A.Rudusāns, J.Grodnis, B.Logins), ko uzskatīja par žurnāla "Jaunais Vōrds" turpinātāju. Iznāca žurnāla viens numurs.
1936. gadā tika uzsākta divu jaunatnes organizāciju - Latgales jaunatnes biedrības un Latgales zemnieku jaunatnes biedrības tuvināšanās un apvienošanās. 1936. gada 25. jūnijā Daugavpilī notika abu biedrību valdes pārstāvju sanāksme. Tolaik Latgalē bija 85 abu organizaciju nodaļas. 1936. gada 1. augustā Rēzekne notika abu biedrību centrālo valžu sēde, ko vadīja J. Soms.
Pēc apvienošanāšanās tika pārreģistrēta 1936. gada 13. novembrī kā Latgales zemnieku jaunatnes apvienība, kaut gan pirms tam tika lietots nosaukums "Latgales jaunatnes apvienība".

Atsauces
  • “Tiesu sludinājumi.” Valdības Vēstnesis. 1930. 20. maijs.
  • Zeile, P. Latgales periodika. 1862-2013. Rēzekne: Latgales Kultūras centra izd., 2013. 208. lpp.
Dcd0d59ca73be2b88bfea9810ba5f5ae9f84998d