Latgales dati

1938. gada 15. maijs

Pirmo reizi notiek svinības Daugavpils jaunajā parādes laukumā. Tās veltītas 15. maija notikumu atcerei. Parādi pieņēma garnizona priekšnieks ģenerālis Žanis Bahs.

Pirmā apspriede par jauna tirgus un parādes laukuma ierīkošanu notika 1936. gada 8. martā. Lēmumu par jauna tirgus un parādes laukumu Daugavpils pilsētas valde pieņēma 1936. gada jūlijā. Iepriekšējo tirgus un parādes laukumu (Vienības, agrāk Aleksandra laukums) aizņēma Vienības nama būvlaukums. Bija paredzēts, ka jaunais laukums būs lielāks par Vienības laukumu, aizņems četrus kvartālus no Vadoņa (tag. Gimnāzijas) līdz Viestura ielai, 5 ha lielu platību. Mūsdienās tā ir pilsētas galvenā tirgus teritorija.
Jaunā parādes un tirgus laukuma ierīkošanai paredzēts nojaukt pussabrukušās t.s. "dzelzs rindu" 250 tirgošanās vietas.
Bija ieplānots jau 1936. gada 11. novembra un 18. novembra svinības rīkot jaunajā parādes laukumā un tamdēļ nolemts bija nojaukt tikai 30-40 tirgus būdas.
1937. gadā tirgus un parādes laukuma izbūves plāns tika koriģēts. Jaunajā versijā parādes laukumam tika atvēlēti nepilni 2 ha, toties paredzēts ierīkot atsevišķi 1,4 ha lielu pilsētas centrāltirgu. Tam blakus darbosies zivju tirgus (jaunais nosaukums - Viestura tirgus) un siena un zirgu tirdzniecībai paredzētais Tautas tirgus (1 ha).
1937. gada 18. novembra karaspēka parādi bija nolemts rīkot jaunajā laukumā, tamdēļ tika paātrināta ap 100 tirdzniecības būdu nojaukšana, kura turpinājās līdz 1. novembrim. Vairāki tirgotāji saņēma atļauju pagarināt būdu nojaukšanu līdz 1938. gada 15. aprīlim. Sakarā ar to 1937. gada 11. novembra un 18. novembra svinībām tika izmantots artilērijas apmācības laukums aiz cietokšņa.

1938. gada 18. novembra un 1939. gada 11. novembra parādē piedalījās arī tanki.

Atsauces
  • “Sastādīts jaunā Daugavpils parādes un tirgus laukuma izbūves plāns.” Latgales Vēstnesis. 1936. 3. jūlijs.
  • “Daugavpils.” Latgales Vēstnesis. 1936. 8. septembris.
  • “Daugavpilī uzsāks moderna tirgus būvi.” Latgales Vēstnesis. 1937. 20. augusts.
  • “Daugavpils dzīve.” Latgales Laiks. 1937. 27. oktobris.
  • “Daugavpilī ierīkos jaunu parādes laukumu un tirgus ēku.” Pēdējā Brīdī. 1936. 8. marts.
1753d126f3f65b55e54b6c926b2869e06ccba6a0
C8f18afce5c5d8febaa90ff64f77730a2a5b4543
8e812d24a3fdc68a3304f75304552cf81f6f94cc
50a0930c00a2c6ea7cad0bf775e374e283e14863
4d39f75e075ce99f066017f0d3fbaa95ea7d179b
D2cc4f5c48f523fae414f50cf1fadcde6364836c
4383d4045a8c89be7e999ec2f6689f63558b5ed6
95a8ebc0f0faac880bd9d54dc794b9bbec56000b