Latgales dati

1938. gada 28. maijs

Izglītības ministrs A.Tentelis paraksta rīkojumu par vairāku pamatskolu pārdēvēšanu, tostarp Daugavpils pilsētas 2. pamatskola pārdēvēta par K.Valdemāra pamatskolu.
Skolas adrese K.Valdemāra 37.
1939. gadā skola rīkoja absolventu sarīkojumu. Tika secināts, ka 15 gados skolu pabeiguši 398 absolventi.
Skolas telpās tika norīkoti daudzi pilsētas kultūras pasākumi. 1940. gadā Latgales dziesmu svētku laikā skolā tika rīkoti divi rakstnieku vakari.
Skolas pārzinis 1924.-1940. gadā bija Krišjānis Vepers, padomju laikā viņu nomainīja A.Balodis.

Atsauces
  • “Pamatskolu pārdēvēšana.” Izglītības ministrijas mēnešraksts, 1938. Nr. 7/8, 148. lpp.
  • “Skaidri mērķi, neatlaidība un pašdarbība ir audzināšanas darba pamats.” Latgales Vēstnesis. 1938. 13. aprīlis.
  • “15 gados 398 absolventi.” Latgales Vēstnesis. 1939. 2. jūnijs.
4934f926da933e02c798d03f7d5c7a59a386576a
8318ada9e1abf9e942d4902ff4ff0e3f7becdc7a