Latgales dati

1935. gada 28. aprīlis

Kalupes mazpulks dibināts 1933. (1930?) gadā. Mazpulkā 1938.gadā bija 140 dalībnieki.
Mazpulkam Kalupes pagasta Saleniekos Antona Maskalāna saimniecībā 1935.gada pavasarī ierīkota pirmā Latgalē biškopības mācību drava, kurā 1937.gadā bija 24 bišu saimes, kas deva 120 kg medus.

Atsauces
  • Āboliņš, E. “Biškopības darbs un panākumi.” Mazpulks, 1938. Nr. 1, 21.lpp.
  • Soms, J. “Mūsu pagasts.” Latgales Vēstnesis. 1938. 11.februāris.
  • “Svētki pirmajā mazpulku dravā Kalupē.” Jaunākās Ziņas. 1937. 26. augusts.
  • Muceniece, J. “Bitīte bajāra kalponīte.” Mazpulks, 1936, Nr. 7., 322. lpp.
  • “Kalupes mazpulks.” Mazpulks, 1935. Nr.6., 220. lpp.
0dfa7e1476143a5221d48b041c430458b1238ceb
A43ad015968da478b8cf0cf73aec6e070fe69a28