Latgales dati

1941. gada 2. janvāris

Saskaņā ar padomju likumu par bezpeļņas organizācijām Latvijā slēgtas visas organizācijas. Ar atsevišķu lēmumu (nr. 3607) slēgtas biedrības Daugavpilī, kopskaitā 56.
1) Daugavpils sieviešu pašpalīdzības biedrība
2) Valsts un pašvaldības darbinieku un skolotāju pašpalīdzības biedrība
3) Daugavpils krievu vingrošanas biedrība „Sokoli"
4) Valsts mežu darbinieku pašpalīdzības biedrība
5) Mežciema labierīcības biedrība
6) Katoļu sieviešu biedrība
7) Daugavpils lietuvju biedrība
8) Valsts zemes bankas Daugavpils nodaļas darbinieku pašpalīdzības biedrība
9) Daugavpils poļu labdarības biedrība
10) Daugavpils svētā Vincenta no Paulо sieviešu labdarības biedrība
11) Daugavpils ebreju labdarības biedrība rabina Meiera Simclīo vārdā (Gmilas chesed Rabbi Meier Simclīo)
12) Daugavpils ebreju labdarības biedrība rabina josiia Rozina (Rogačerova) vārdā (Giniles chesed)
13) Daugavpils biedrība „Toras mācība" (Talniud Tora)
14) Latgaliešu kultūras veicināšanas biedrība „Blozma"
15) Latgales evaņģēlisko biedrība
16) Latgales lauksaimniecības biedrība „Lauksaimnieks"
17) Daugavpils dzīvokļu īrnieku savienība
18) Latgales baltkrievu kultūras izglītības biedrība „Backanšcina"
19) Latgales mazsaimnieku un bezzemnieku biedrība
20) Lielkrievu vecticībnieku biedrība Latvijā
21) Daugavpils latviešu mākslas veicināšanas biedrība
22) Daugavpils studentu savienības biedrība
23) Daugavpils valsts darbinieku klubs
24) Austrumlatvijas jaunsaimnieku un zemes ieguvēju palīdzības biedrība
25) Daugavpils evaņģēlisko slimnīca, dibināta no Daugavpils sv. Lutera draudzes locekļiem Daugavpilī
26) Latgales inženieru biedrība
27) Grīvas un viņas tuvākās apkārtnes latviešu gruntsgabalu īpašnieku pašpalīdzības biedrība
28) Daugavpils kopējo pašvaldības darbinieku arodniecisko biedrība
29) Latgales mūzikas biedrība
30) Latgales lauksaimniecības darbinieku biedrība
31) Daugavpils ebreju studentu biedrība
32) Biedrība „Mākslas stūrītis"
33) Daugavpils zobārstu biedrība
34) Sporta un kultūras biedrība «Prasvečenje"
35) Krievu pedagoģiskā biedrība
36) Strādnieku fizisko kultūras biedrība „Sila"
37) Daugavpils kultūras biedrība „Daugavpils tautas nams" (reģ. 08.11.1927)
38) Strādnieku biedrība Avrochom Reizen vārdā
39) Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība
40) Latvijas privātadvokātu savienība
41) Daugavpils krievu vecāku biedrība
42) Strādnieku sporta biedrība „Molot"
43) Sporta un kultūras veicināšanas biedrība ar nosaukumu „Daugavpils strādnieku biedrību DAK"
44) Latgales esperanto biedrība
45) Daugavpils un apkārtnes zirgu audzētāju biedrība
46) Latgales strādnieku arodbiedrība
47) Austrumlatvijas lauksaimniecības centrālbiedrība
48) Latvijas Romas katoļu mūzikas biedrība „Lira"
49) Latgales strādnieku un kalpotāju arodbiedrība
50) Daugavpils izglītības biedrība „Stars"
51) Latgales zemnieku kultūrveicināšanas biedrība
52) Latgales zivkopības biedrība
53) Latgales I cūkkopības pārraudzības biedrība
54) Biedrība „Latgales vanagi Latgalē”
55) Daugavpils un apkārtnes putnkopības pārraudzības biedrība
56) Latgales ebreju amatnieku biedrība.

Atsauces
  • “3607. lēmums.” Ведомости Президиума Верхного Совета ЛССР=LPSP AP Prezidija ziņotājs. 1941. 16.janvāris.