Latgales dati

2004. gada 30. jūnijs

Raimonds Pokulis (DU) ieguva fizikas doktora zinātnisko grādu (Dr.phys.) par promocijas darbu “Apgaismojuma un atmosfēras skābekļa izraisītās struktūras izmaiņas fullerītā C60”. Cietvielu fizika.

Atsauces