Latgales dati

1931. gada 8. jūnijs

Par biedrības veidošanas iniciatoru tiek uzskatīts A.Brakovskis. Biedrības valdē ievēlēti: Vilhelms Zeinkevičs (priekšsēdētājs), J.Bisinieks (priekšsēdētāja biedrs), A.Brakovskis (kasieris, saimniecības un materiālu pārzinis), Z.Beinarovičs (sekretārs), Tekla Priekule (valdes locekle).
Biedrība izveidoja bibliotēku, kuru pārzināja Alberts Henniņš. Biedrība īrēja telpas ar fotodarbnīcu.
1933. gadā ievēlētā valde: priekšsēdētājs — Dr. Dominiks Kalvelis, priekšsēdētāja biedrs un kasieris — A. Brakovskis, sekretārs — J. Saršuns, laboratorijas un materiālu pārzinis — J. Pabudins, bibliotēkas un inventāra pārzinis — S. Garkulis. Revīzijas komisijas locekļi: J. Bisinieks, A. Sietnieks, J.Tiltiņš, V. Steinmanis, A. Purniņš.
Presē minēts 8. jūlijā kā biedrības dibināšanas laiks, 8. jūnijs norādīts biedrības valdes fotogrāfijā.
Biedrība likvidēta 1936. gadā.

Atsauces
  • “Daugavpils fotoamatieru biedrība.” Objektīvs, 1932. Nr.2., 12.lpp.
  • “Daugavpils fotoamatieru biedrība.” Objektīvs, 1933. Nr.6., 12.lpp.
983389a5fe98b417abee0b9c518530dd90ab482e