Latgales dati

2003. gada 12. aprīlis

Daugavpils Universitātes docētāja Sandra Meškova LU Literatūrzinātnes, folkloristikas, mākslas un komunikāciju zinātnes nozares promocijas padomes sēdē aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Sievišķā reprezentācijas latviešu un ziemeļamerikāņu literatūrā”. S. Meškovai piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē literatūras teorijas apakšnozarē.

Atsauces