Latgales dati

2011. gada 25. februāris

Šādu lēmumu 25. februārī pieņēma UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Asambleja.
Otra Latgales nominācija Latvijas nacionālajam sarakstam – Daugavpils domes nominācija „Daugavpils (Dinaburgas) cietoksnis” šoreiz netika iekļautas, eksperti kopumā ir atzinuši kā tādas, kas prezentē nozīmīgas kultūrvēsturiskas vietas un vērtīgus objektus. Eksperti uzsver nepieciešamību detalizētāk izvērst pamatojumu un argumentāciju nominētās vietas atbilstībai īpašas nozīmes universālās vērtības kritērijiem.
UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālais saraksts ir izveidots, lai izceltu, apzinātu un popularizētu Latvijas kultūras un dabas mantojumu, kam UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību izpratnē ir īpašas nozīmes universāla vērtība Latvijas, Eiropas un pasaules mantojuma kontekstā un kas ir aizsargājams un nododams nākamajām paaudzēm

Atsauces