Latgales dati

1979. gada 17. februāris

Laikraksts "Cīņa" žurnālistes R.Blaumanes rakstā "Kļūdas jālabo godīgi" informē par jaunuzcelto Vārkavas vidusskolas ēku un jaunajām iespējām veidots mācību kabinetus. Lasītāji tiek iepazīstināti arī par domstarpībām kolektīvā par kabinetiem iedalītajām telpām un nepilnībām stundu uzskaitē. Situācija skatīta vairākās sanāksmēs. Skolas direktoram Staņislavam Vilmanim un mācību daļas pārzinim Jāzepam Pīzelim izteikts aizrādījums "par nolaidību pedagoģiskā kolektiva audzināšanā un par neprecizitāti skolas lietvedībā".

Atsauces
  • Blaumane, R. “Kļūdas jālabo godīgi.” Cīņa. 1979. 17. februāris.
  • “"Cīņai" atbild.” Cīņa. 1979. 29. aprīlis.