Latgales dati

1962. gada 21. aprīlis

Helēnas Laurinovičas - Pronevskas darbā "Grymstušos saleņas" attēlota dzīve rakstnieces dzimtajā Līksnas pagastā. Romāns izdots pilnībā 1964. gadā.
2016. gada 19. janvārī Latgales Centrālās bibliotēkas (LCB) pasākumu telpā notika Helenes Laurinovičas-Pronevskas grāmatas “Grymstušōs saleņas” atkārtota izdevuma pasākums. Grāmatu 2015. gada nogalē izdeva Daugavpils Latgaliešu biedrība ar Daugavpils pilsētas un novada domes finansiālu atbalstu.

Atsauces
  • Vōskāns, J. “Leldīnu laiks.” Latgolas Bolss. 1962. 21. aprīlis.
  • Laurinoviča-Pronevska, H. “Grymstušōs saleņas.” Latgolas Vōrds. 1962. 21. aprīlis.
  • Laurinoviča-Pronevska, H. Grymstušōs saleņas. p/s Latgaļu izdevn., 1964. 404 lpp.