Latgales dati

1986. gada 15. marts

Šī datuma preses ziņa.
Daugavpils pedagoģiskajā institūta noticis pasniedzēju un studentu mītiņš sakarā ar Jāņa Kalnbērziņa vārda piešķiršanu institūtam. Sanāksmi atklāja partijas organizācijas sekretārs Mihails Starožickis. Par Jāni Kalnbērziņu stāstīja docents Leonīds Keirāns. Iespējas saņemt arī J.Kalnbērziņa stipendiju.
1988. gada 12. aprīlī kustība "Helsinki - 86" aicināja DAUGAVPILS PILSĒTAS TAUTAS DEPUTĀTU PADOMES IZPILDKOMITEJU noņemt Kalnbērziņa vārdu DPI.
1988. gada 14. jūnijā Rīgā kustības "Helsinki - 86" dalībnieki uzsāka parakstu vākšanu iesniegumam, kas prasa noņemt Kalnbērziņa un Pelšes vardu augstskolām.
Latvijas augstskolam piešķirtie vārdi noņemti pēc visu rektoru vienošanās ? gadā.

Atsauces
  • Gavare, A. “Mītiņš institūtā.” Cīņa. 1986. 15. marts.
  • “Latvijas Komunistiskās partijas CK, Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija un Latvijas PSR Ministru Padomes LĒMUMS Par Jāņa Kalnbērziņa piemiņas mūžīgu saglabāšanu.” Cīņa. 1986. 15. marts.
  • “"Tādas demonstrācijas vēl nav bijušas!" 14.jūnijs Baltijā.” Brīvā Latvija: Apvienotā "Londonas Avīze" un "Latvija". 1988. 20. jūnijs.
  • “HELSINKI – 86.” Latvijas Šodien. 1988. Nr.16.