Latgales dati

1920. gada 30. aprīlis

Ministru kabinets pieņēma "Latgales pagastu satversmes pagaidu noteikumus", kas paredzēja katrā Latgales pagastā ievēlēt padomi un valdi, tāpat revīzijas komisiju. Jūnijā un jūlijā pagastu padomju locekļi ievēlēja Daugavpils, Ludzas un Rēzeknes, kā arī Ilūkstes apriņķa valdi.
Līdz šim laikam Latgalē turpināja darboties 1917. gadā velētā zemstu pārvalde. Turpmāk Latgalē darbojas pagastu un aprinķu pārvalde identiska pārējai Latvijai.

Atsauces
  • Lazda, E. “Apriņķa vecākais.” Pašvaldības darbs, 1939. Nr. 11, 384. lpp.
  • 20. gadsimta Latvijas vēsture. Neatkarīgā valsts (1918-1940). / red. Bērziņš V. 2. sēj. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2003. 256. lpp.
  • Latvijas tiesību vēsture (1914-2000). Rīga, 2000. 184. lpp.