Latgales dati

1911. gada 8. augusts

1911. gada 26. jūlijā pēc vecā stila
Daugavpils apriņķa zemstes jaunievēlēto domnieku sēdē par aprīņķa zemstes valdes priekšnieku ievēlēts barons Engelhards. Uz šo amatu pretendēja arī Šahno.
Zemes valdē ievēlēti Stefans Kirilovs, Kazlovskis, Jablonskis. Zemstes padomes komisijā eevēleja Kuzņecovu, Šahno un Jegorovu unpar guberņas zemstes locekļeem no kreevu kūrijas baronu Кorfu, Romanovu, Katešonoku, Kuzņecovu un Jermolajevu, bet no poļu kūrijas Molu, Šahno, Dimšu un Purmali.

Atsauces
  • “NO Dvinskas.” Dzimtenes Vēstnesis. 1911. 29. jūljs.