Latgales dati

1911. gada 27. marts

1911. gada 14. martā pēc vecā stila
Krievijas imperators Nikolajs II apstiprina likumu par zemstēm Rietumu guberņās, kas attiecās arī uz Vitebskas guberņas Daugavpils, Ludzas un Rēzeknes apriņķiem. Uz šīm teritorijām tiek attiecināts ar atseviškiem papildinājumiem un grozījumiem Krievijā jau pastāvošais 1890. gada zemstu likums.
Zemstu likums paredzēja apriņķa pašvaldības (zemstes) vēlēšanas pēc sarežgītas vēlēšanu sistēmas, kas ierobežoja vietējo poļu tiesības un radīja privilēģijas krievu tautības pārstāvjiem. Bija noteikts arī vēlētāju mantas cenzs. Vēlēšanu tiesību nebija ebrejiem, vienlaicīgi tās tika piešķirtas sievietēm.
Priekšsapulcēs delegāti (atsevišķi zemnieki, mazākie zemes īpašnieki un muižnieki) ievēlēja uz 3 gadiem apriņķu zemstu sapulču domniekus - zemskije glasnije (зеиские гласные). Zemstes sapulce tika sasaukta vienreiz gadā, darbojās līdz 10 dienas. Pastāvīgi darbojās domnieku ievēlēta zemstes valde - upravu.
Daugavpils aprinķī bija paredzēts ievēlēt 34 domniekus (12 pārstāvjus no krievu tautības sanāksmes. 11 pārstāvjus no pārējo tautību sanāksmes, 11 /5 krievi/ 6 nekrievi pārstāvjus no zemnieku sanāksmes)
Ludzas aprinķī attiecīgi 8 - 8 - 8 /4/4/ kopā 24
Rēzeknes aprinķī attiecīgi 9 - 8 - 8 4/4/ kopā 25. Vēlēšanās piedalās pārstāvji, kuriem ir 100 desetīnas (Ludzas apr.) vai 75 desetīnas (Daugavpils, Rēzeknes apr.).
Zemstu sistēma Latgalē pastāvēja līdz 1919.gadam, tostarp atjaunota vācu okupācijas laikā 1918. gadā.

Zemstu vēlēšanas notika 1911. gadā atšķirīgos laikos dažādos Latgales apriņķos.
Rēzeknes apriņķa zemstē 1911.gadā ievēlēti:
Pēteris Dorožko (Makašanu pag.), Dominiks Ružans (Silajāņu pag.), Jāzeps Tumans (Silajānu pag.), Toms Vaivods (Kaunatas pag.).

Zemstes darbā piedalījišies:
Juris Pabērzs - Daugavpils apriņķa zemstes valdes loceklis
Nikoļskis - Rēzeknes apriņka zemstes valdes priekšsēdētājs,

Daugavpils apriņķa zemstes domnieks Joņs Yubuļs (Jānis Ivbulis) iesniedzis pieprasījumu par latviešu skolu atvēršanu apriņķī, bet lūgums noraidīts.

Atsauces
  • “Visaugstakais ukazs valdošam senātam.” Baltijas Vēstnesis. 1911. 17. marts.