Latgales dati

1942. gada 24. oktobris

24. oktobrī laikraksta ziņa, ka Latvijas ģenerālkomisārs Drehslers pēc iekšlietu ģenerāldirektora ģen. O. Dankera priekšlikuma par Ludzas apriņķa vecāko iecēlis Antonu Ruško, Rēzeknes apriņķa vecāko — Pēteri Veperi. Abrenes — Antonu Kimerālu un Daugavpils — Aloizu Budži.
Finanču ģenerāldirektors J.Skujevics par Ludzas apriņķa nodokļu inspektora v- i. iecēlis līdzšinējo palīgu Albertu Rudusanu.

Atsauces
  • “Iecelti Latgales apriņķu vecākie.” Rēzeknes Ziņas. 1942. 24. oktobris.