Latgales dati

2013. gada 25. augusts

Stirnienes baznīcā notika bīskapa Boļeslava Sloskāna 120. jubilejas svinības ar bīskapu V. E. Antona Justa un V. E. Jāņa Buļa vizitāciju. Pēc Svētas Mises notika piemiņas plāksnes atklāšana.
Bīskaps Boļeslavs Sloskāns ir pirmais latvietis, par kuru Vatikāns ir oficiāli uzsācis beatifikācijas (atzīšanas par svētu) procesu.
Piemiņas plāksne ierakstīti bīskapa svarīgākie dzīves dati no kristīšanas Stirnienes draudzē līdz nāves dienai.

Atsauces
  • Zepe, I. “Bīskaps B.Sloskāna 120.jubilejas svinības Stirnienē (3 foto).” Vietējā Latgales avīze. 2013. 30.augusts.