Latgales dati

1984. gada 14. jūnijs

Latvijas PSR Augstākās Padomes plēnums apstiprina izmaiņas valdībā. Tās sastāvā ir arī Latgales pārstāvji:
- Kazmirs Spoģis atbrīvots no lauksaimniecības ministra amata un iecelts par ministru priekšēdētāja vietnieku.
- Antons Briļs apstiprināts par lauksaimniecības ministru (K.Spoģa vietā)
- Leonards Misāns par ūdenssaimniecības un meliorācijas ministru (A.Briļa vietā)
- Staņislavs Zukulis par Valsts drošības komitejas priekšsēdētāju (B.Pugo vietā).
- Vladimirs Kaupužs par kultūras minitru (turpina strādāt, iecelts 1962.gadā).

Atsauces
  • Bauzis, P. “Latvija pēc Vosa ēras.” Laiks, Ņujorka. 1984. 19.septembris.