Latgales dati

1938. gada 2. oktobris

Jaunā skola atvērta Nautrēnu pagasta Rogovkā. Skola izvietota jaunbūvētā divstāvu kieģeļu ēkā. Pamatakmens iesvētīts 1937. gada 5. jūnijā. Skolas pārzinis E.Treimanis.
Uz veco skolas ēku pārcēlās Nautrēnu pagasta valde.
1945. gadā skolas vietā atvērta Nautrēnu vidusskola, 1967. gadā uzcelta piebūve ar sešām klašu telpām un sporta zāli.
Par skolas pirmsākumiem Nautrēnos tiek uzskatīts 1863. gads, kas ir ziņas par pirmo skolu apkārtnē.
2018. gadā Nautrēnu skola svinēja 155. gadadienu.
Skolas pārziņi, direktori:
1883.-1906. g. Šostaks
1906. g. Ņikifors Kovaļevs
pēc tam Mihails Jefremovs, Sliborskis
1918. g. Julijana Āboliņa
1920.-1933. g. Aloizs Gudrītis
1933.-1934. g. Pēteris Ūbelītis
1934.-1940. g. Pēteris Edgars Treimanis
1944.-1945. g. Aloizs Gudrītis
1945.-1949. g. Jāzeps Gailāns
1949.-1950. g. Kārlis Krīgers
1950.-1954. g. Juris Ansviesulis
1955-1956. g. Antoņina Laurāne
1956. g. Ilga Rudze
1956.-1960. g. Anna Barkāne-Sauļūna
1960.-1963. g. Franciska Sjomkāne
1963.-1971. g. Valentīna Katkeviča
1971.-1976. g. Evģēnija Barkāne
1976.-1995. g. Antons Miglinieks
no 1995. g. Anita Žogota

Atsauces
  • “Iesvētīta jaunā pamatskola Nautrēnos (foto).” Pagasta dzīve, 1938. Nr.14. 324.325.lpp., 324.-325.lpp (foto).
  • Mazure, M., Krišāne, R. “Nautrēni: caur laikiem ar panākumiem.” Rēzeknes Vēstis. 2013. 23.augusts.
  • “Nautrēnos iesvētīta jauna skola.” Daugavas Vēstnesis. 1938. 5.oktobris.
Efd8fabc2bced586e3f6aa81a55963de311ce8bc
261f3d9b142331c95209961d57080d8c49f2e65c
1a029ec3977b92be6187d0c9791795dc6ca6355e
F01e1ba036380ab426b11c366dc5400c05ffb703
Da2d34f5138720395994a8140aebc3dec5821850