Latgales dati

1934. gada 30. oktobris

Operas uzvedums sarīkots sakarā ar operdziedātājas Gabrielas Vīksnes-Apines 10 radošajiem darba gadiem. Jubilāre izpilda Karmenas lomu, Mariss Vētra - Donu Hosē, Anna Skrūzmane - Mikaelu.
Ir uzskats (V.Čakša, 2017), ka tā bijusi pirmā operas izrāde Latgalē.

Atsauces
  • “Rets izrīkojums.” Latgales Vēstnesis. 1934. 2. novembris.
  • Čakša, V. TAUTAS KONSERVATORIJAS LATGALES KULTŪRVIDĒ (1923 –1941). Promocijas darba (monogrāfijas) kopsavilkums doktora grāda iegūšanai mākslas zinātnes nozarē, kultūras teorijas apakšnozarē. 2017.