Latgales dati

2011. gada 7. jūnijs

Latvijas Universitātes Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē promocijas darbu filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāv Ināra Klekere-Krekele.
Temats: Latviešu dzejas publikācijas un vienotas literārās telpas veidošanās: 1789-1855.