Latgales dati

1921. gada 1. jūnijs

Izdots latgaliešu valodā, numurs maksāja 5 rubļi, atbildīgais redaktors V. Laveniekovs, izdevējs Daugavpils apriņķa lauksaimniecības biedrība „Dorbs". Reklamēts kā populārs zemkopju, linkopju, dārzkopju, biškopju un kooperatoru žurnāls. Redakcija izvietota Zaļā ielā 10 (tag. Imantas iela).
Uzskatāms par pirmo izdevumu latviski, kurš izdots Daugavpilī pēc 1920. gada. Līdz 1940.gadam Daugavpilī tika izdoti 20 izdevumi (laikraksti, žurnāli, biļeteni) latviešu valodā, no tiem 6 - latgaliski.

Atsauces
  • “Daugavpils preses svētki.” Daugavas Vēstnesis. 1924. 31. oktobris.
  • Latviešu periodika 3 sējumos. 1768-1940. 3. sēj., 2.daļa. Rīga: Zvaigzne, 1989. 48.-49.lpp.