Latgales dati

1921. gada 27. maijs

Kongress notiek Rīgā no 27. līdz 29. maijam.
Delegāti no Daugavj)ils Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrības:
Biedrības priekšsēdētājs Jānis Lecons.
Valdes locekļi: Sergejs Beniksons.
Komandas Priekšnieks Eižens Sinkels.
1.. nodaļas kāpēju Priekšnieks Jozefs Galperins.
3,. nodaļas Priekšnieks Abrāms Glinterniks.

Tika nolemts dibināt Latvijas ugunsdzēsēju biedrību savienību. Tās organizēšanai ievēlēta padome, kuras sastāvā iekļauti arī Latgales pārstāvji: Jānis Lecons (Daugavpils), Giršs Jēkabs Gamze (Ludza) un Moisejs Manteifelis (Rēzekne).

Atsauces
  • “I. Latvijas ugunsdzēsēju kongress Rīgā.” Ugunsdzēsējs, 1922. Nr.1, 1.-2.lpp.
Ed67a78963bf82134927005fb485d4756b87b53c