Latgales dati

2010. gada 28. augusts

Vanagu pamatskolā notiek skolas jubilejas svinības. Laika gaitā skola vairākkārt mainījusi nosaukumu.
1920.gadā tā atvērta kā sešklasīgā pamatskola (Mačānu skola) Pūgaiņu sādžā, Jāņa Ušacka mājā.
1944./1945. mācību gadā tā pārtapa par Vanagu septiņgadīgo skolu, 1961./1962. mācību gadā skola kļuva par astoņgadīgo, 1989.gada 4.oktobrī – par deviņgadīgo, bet kopš 1992.gada 21. janvāra – Vanagu pamatskola.
Skolai 90 gados ir bijuši 16 vadītāji:
Antoņina Kvedere,
Milda Ozols,
Eduards Trapšs,
Franciska Ivbule,
Adele Pakere,
Andrejs Vaivods,
Jānis Grīnbergs,
Ērika Lācis,
Staņislavs Kleperis,
Elza Puzule,
Pēteris Bruzgulis,
Pēteris Rušenieks,
Jānis Prodnieks,
Olga Petrova,
Alberts Rudzāts,
Janīna Praņevska (kopš 1984. gada).