Latgales dati

2011. gada 4. marts

Daugavpils Universitātes Bioloģijas nozares promocijas padomes sēdē RAIMONDS CIBUĻSKIS aizstāv promocijas darbu „Latvijas īsspārņu (Coleoptera: Staphylinidae) faunas revīzija” bioloģijas doktora grāda iegūšanai.