Latgales dati

1993. gada 6. jūlijs

Reģistrā norādīta adrese - Daugavpils, Raiņa iela 31.
Pirmā apspriede notikusi 1992. gada 26. februārī. Ievēlēta valde 6 cilvēku sastāvā. Par priekšsēdētāju ievēlēja K.Kapustu, vietniekiem - O.Pavloviču un A.Jakimoviču.
Sakarā ar gaidāmo biedrības reģistrāciju 1993. gada 21. maijā notika valdes pārvēlēšana. Par priekšsēdētāju ievēlēts Nikolajs Pavlovičs, par vietniekiem - Z.Degtjarenko un K.Kapusta.
1993. gada 2. jūnijā kopsapulcē apstiprināti biedrības statūti.
1993. gada 3. jūnijā biedrība "Uzdim" iekļāvās Pasaules baltkruevu organizāci`ja "Batjkovčina".
Kopš 1995. gada biedrība īrē telpas bijušajā bērnudārzā Raiņa iela 31.