Latgales dati

1940. gada 17. februāris

Latvijas Universitātē doktora disertāciju aizstāv arhitekts Arturs Krūmiņš. Tēma "Latgales koka baznīcu celtniecība katoļu draudzēs 18.gs."
Tā laika prese komentāros pievērš uzmanību faktam, ka par vecāko koka baznīcu Latgale pēc A.Krūmiņa domām uzskatāma 1621. gadā celtā Višķu baznīca. Savukārt, Indricā baznīca celta 1698.gadā.
Darbs atsevišķā izdevumā publicēts 2003. gadā.

Atsauces
  • “Galvaspilsētas ziņas.” Jaunākās Ziņas. 1940. 17.februāris.
  • “Redakciju slēdzot.” Daugavas Vēstnesis. 1940. 25. janvāris.
  • Krūmiņš, A. Latgales koka baznīcas Romas katoļu draudzēs 18.gadsimtā. Rīga: Jumava, 2003. 191 lpp.