Latgales dati

1937. gada 19. jūnijs

Institūtu beidz 2 klases. Absolventu saraksts: 27 beidzēji
A KLASE
Jānis Borsks, Aleksejs Dmitrijevs, Helēna Džardāne, Arvīds Kalniņš, Žanis (Arnolds?) Kere-Karsons, Jānis Kokins, Dagmāra Kreile-Belkovska, Vladimirs Krops, Tatjana Lešina, Jānis Liepiņš, Silvija Maizīte, Miķelis Makarovs, Leontīne Mazure, Jānis Māliņš, Halīna Miroviča, Helēna Mukāne, Marianna Peilāne, Zinaīda Perevožčikova, Marija Pitkēviča, Emīlija Raubiška, Lūcija Romanova, Milda Saulīte, Eiženija Siliņa, Nikolajs Timofejevs, Alvīne Tunne, Bruno Vimba, Paulis Zvērs.

B KLASE 32 beidzēji
Valija Balode, Andrejs Bēķis, Zelma Boka, Jāzeps Cakuls, Jānis Catlaks, Vera Ducka, Donats Elsts, Pēteris Galviņš, Anna Ģiptere, Lena Jablonska, Marta Jaunzeme, Broņislava Klismete, Marija Kraukle, Anna Krieviņa, Eleonora Laurena, Ļevs Matovs, Pēteris Mihailovs, Staņislavs Milošs, Leontīne Mozule, Juris Nitišs, Lidija Oša, Voldemārs Pipars, Ida Priekule, Valērija Seile, Jānis Skuķis, Leopolds Šalhs, Zenta Šteinberga, Andrejs Ušpelis, Staņislavs Voitkuns, Pera Zaks, Leonarda Zaščerinska, Valentīna Zvirgzdiņa.

Kopā atšifrēti 51 %.

Ir ziņas, ka institūtu 1937.gadā beidzis Nikolajs Gadzāns.

Pēc tā laika aprēķiniem kopā 12 izlaidumos bijuši 410 absolventi - 167 skolotāji un 243 skolotājas.
Pēc institūta vadības datiem institūtu beigušie pa apriņķiem: Daugavpils apr — 165, Daugavpils — 44, Jaunlatgales apr. — 31, Rēzeknes apr. — 4, Ludzas apr. — 10, kopā Latgalē 254 vai 62 proc, Ilūkstes apr. — 51, Jēkabpils apr. — 15, kopā Zemgalē 67 vai 16 proc.

Atsauces
  • Daukšs, P. “Vai slēdzams Daugavpils valsts skolotāju institūts.” Latgales Vēstnesis. 1938. 23. februāris.
  • “Skolu beigušie.” Brīvā Zeme. 1937. 10. jūlijs.
  • “Skolu beigušie.” Latgales Vēstnesis. 1937. 21. jūnijs.
05cdea2d8b8286fb52c281c866e1cba64da0935f
A3d9e67a96ae6ed11be1fcb03d145fb0ec644f1d
E4658c55d5a46fc58ded692aa33957b8733d623f
Ddefccb51f99daea3d26f37692213ae9529f5031
69f2d884ba8b04e8dae149f59414187fde8046df