Latgales dati

1927. gada 18. jūnijs

Absolventu saraksts (18 beidzēji):
Voldemārs Brods, Jānis Dauģelis, Eduards Dimants, Elvīra Jērume, Kārlis Jursons, Jānis Lazdiņš, Jānis Muižnieks, Aleksandra Nautrāne-Briede, Alīna Ozoliņa, Anna Rasima, Voldemārs Reisners, Anna Rubene, Adela Ržečicka-Dzirkale, Emma Simsone, Pēteris Strelevičs, Jānis Šķirmants, Jānis Vaivods, Olga Vītume.
Šenberga, R. (2018) : 1926./1927. mācību gadā Daugavpils skolotāju institūta 5. klasi beidza Boriss Raude.

Atsauces
  • V.P. “Valsts Daugavpils skolotāju Instituta trešais izlaidums.” Daugavas Vārds. 1927. 2. jūlijs.
  • Šenberga, R. Cilvēku un māju likteņi. Apceres un atmiņu stāsti. Veltījums krustpiliešiem tuvumā un tālumā. Rīga, 2018. 27. lpp.