Latgales dati

1928. gada 21. oktobris

Tautas universitātes dibināšanas akts Rēzeknē noris vienlaicīgi ar Rēzeknes komercskolas pamatakmens iesvētīšanu. Pārskatu par universitātes dibināšanu sniedza B.Spūlis. Tautas universitātes vadītājs, vienlaicīgi arī Rēzeknes komercskolas direktors A.Silovs. Universitātes padomes priekšsēdētājs, vienlaicīgi Rēzeknes skolotāju institūta direktors N.Rancāns. Universitātē sākotnēji bija 2 nodaļas - akadēmiskā un abitūrijas nodaļa. Akadēmiskajā nodaļā tiek apgūtas komerczinības un kooperacijas zinības. Abitūrijas nodaļā iespējams 2 gadu laikā pabeigt viduuskolu, iegūstot tiesības stāties augstskolā.
Desmit gadu laikā Latgales Tautas universitāte dibināja nodaļas Ludzā un Vidsmuižā (1929), Preiļos un Bērzgalē (1931), Daugavpilī (1932), Sakstagalā (1934), Krāslavā (1935), Kārsavā un Abrenē (1937), Aglonā (1940).

Atsauces
  • “Divi svētki Rēzeknē.” Māras vēstnesis. 1928. 31. oktobris.
  • “Latgales tautas universitātes 10 gadi.” Latgales Vēstnesis. 1938. 12. decembris.