Latgales dati

1920. gada 27. aprīlis

Sakarā ar konstatētajām nelikumībām atcelta Dagdas pagasta valde, arī tās priekšsēdētājs Stalidzēns, valdes locekļis Kalējs, Geikins un rakstvedis Gekišs.

Atsauces
  • “Atcelta paagsta valde.” Baltijas Vēstnesis. 1920. 6.maijs.