Latgales dati

1920. gada 13. janvāris

Grēku kalns (Грешина Гора) - apdzīvota vieta kādreizejā Jaunlatgales apriņķī starp Abreni un Rītupes staciju, tagadējā Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Pitalovas rajona Utrojas pagastā.
Latgales atbrīvošanas gaitā 1920. gada 13. janvārī pie Grēku kalna sākās sīvas cīņas, kuras turpinājās līdz 20. janvārim. Kaujās bija iesaistīts 8.Daugavpils kājnieku pulks, I Bruņotais vilciens. Daudzi Latvijas armijas kareivji par cīņām pie Grēku kalna ir saņēmuši Lāčplēša Kara ordeni:
Alfrēds Brieze
Arnolds Valdovskis,
Kārlis Vihmanis
Jānis Skudrovs
Augusts Ivanovičs
Antons Joksts
Artūrs Plūme
Edgars Plūcis
Roberts Plēsums
Pēteris Renemanis
Kārlis Ruks
Aleksandrs Taube
Pēteris Zvaigzne
un citi

E0ac414772def55fa64fd97554daf878169defa1
C4fd1097f2374e21635353fc67647bef534b602b