Latgales dati

2007. gada 9. oktobris

Apbalvojumu "Rēzeknes Goda pilsonis" piešķir vienu reizi gadā vienai personai, apbalvojumu pasniedzot Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienas svinību ietvaros. Nolikums paredz piešķirt arī Atzinības rakstus nosaukuma „Rēzeknes Goda pilsonis” kandidātiem (vairāk kā 5 personas).

Apbalvojuma "Rēzeknes Goda pilsonis" laureāti:
2007 - kultūras darbinieks Pēteris Keišs
2008 - zinātniece Irēna Siliņeviča, tautsaimnieks un pašvaldību darbinieks Jānis Karro
2009 - pedagogs un novadpētnieks Aleksandrs Grodzickis, pedagogs un pašvaldību darbinieks Jānis-Laimonis Rožukalns
2010 - izglītības darbiniece Valentīna Šidlovska, mediķis Pēteris Akula
2011 - izglītības darbinieks un politiķis Ivans Ribakovs
2012 - dzejniece Olga Afanasjeva (Olga Orsa)
2013 - kinorežisors Jānis Streičs
2014 - ērģelniece Iveta Apkalna.
Goda pilsoņa nosaukumu sāka piešķirt 20.gs. 70.gados. Tradīcija atjaunota 2001. gadā.

Iepriekšējo gadu apbalvoto vidū ir H. Bernāne, V. Bistrovs, J. Bulis, E. Cakule, A. Čerbade, M. Eisaka, J. Elksnis, A. Gaisiņš, V. Grišāne, R. Hahele, K. Jansons, J. Karro, M. Kazakovs, P. Kitajevs, V. Kovaļevskis, A. Mežinska, I. Mihailovs, E. Mītniece, V. Nikonovs, M. Nizinska, B. Orinska, I. Siliņeviča, V. Sprūga, A. Varslavāns, P. Zeile, J. Zudāns, O. Zvejsalnieks.

Atsauces