Latgales dati

2008. gada 14. februāris

Juridiskā adrese Viļānu novada Dekšāres pagasta Madžuļi, "Rieksti". Latvijas Republikas laikā šajā mājā dzīvoja politiķis, preses darbinieks Francis Zeps. Kolhozu laikos te bija kolhoza kantoris un mājās dzīvojis Franča Zepa brālis, kolhoza priekšsēdētājs Pēteris Zeps. 1988.gadā māju nopirka Vucinu ģimene - Astrīda (skolotāja) un Donats (bijušais kriminālizmeklētājs, kokļu meistars). Domājot par māju atjaunošanu, sabiedriskajam darbiniekam Dainim Mjartānam, audējai, Madonas mākslas skolas direktorei Marikai Zeimulei un domubiedriem radās doma par Latgales tradicionālās kultūras centrs "Latgaļu sāta" izveidi. Nosaukumu ar Alberta Spoģa (Vācija) svētību biedrība pārņēma no viņa vadītās latgaliešu grāmatu krātuves Minsterē.

Atsauces
067924488237cb221863189577dad334a85e55b0
48782e63bc6bb3d1a4e76f7050372837f772f690