Latgales dati

1918. gada 21. februāris

Padomju valdība pieņem uzsaukumu - dekrētu "Sociālistiskā tēvzeme briesmās!" «Социалистическое отечество в опасности!». Sakarā ar Vācijas karaspēka uzbrukumu padomju valdība aicina aizstāvēt tēvzemi "līdz pēdējai asins lāsei". Pretnieka apturēšanai valdība sper vairākus drakoniskus pasākumus.
Pasaules literatūrā plaši citētajā uzsaukumā - dekrētā ir minēts arī fakts: 7. (20.) februārī no Rēzeknes (Režicas) uz Daugavpili (Dvinsku) sūtīti parlamentārieši. No uzsaukuma izriet, ka atbilde no vācu puses nav saņemta.

Atsauces