Latgales dati

1921. gada 15. jūnijs

Sastādīta Latvijas jauna valdība - Z.Meierovica ministru kabinets. Tā sastāvā ir arī iekšlietu biedrs Latgales jautājumos.
Noteikumi par Latgales lietu pārvaldīšanu parakstīti 1921. gada 30. jūnijā. Tie paredzēja:
1. lekšlietu ministrijā iekšlietu ministra biedrs Latgales lietās pārzin visos ministrijas departamentos, nodaļās un iestādēs uz Latgali attiecošās lietas ar tiesībām, kādas pieder ministra biedrim
pastāvīgu departamentu vadītājiem.
2. lekšlietu ministra biedrim Latgales lietās ir tiesība pieprasīt konkrētos gadījumos no pārējām ministrijām un viņu iestādēm ziņas par pēdējo darbību attiecībā uz Latgali, kā arī dot atsauksmes augšminētos un ierēdņu iecelšanas lietās.
Līdz ar to ar 1921. gada 1. jūliju tika likvidets Latgales lietu departaments.
Iekšlietu ministra biedri Latgales lietās:
Vladislavs Rubulis 1921-1923
Antons Dzenis 1923-1925
Antons Velkme 1925-1927
Jezups Rubulis ....... -02.1927
Vinca Barkāns 02.1927-1929
Aloizijs Budže 06.1929-06.1931
Henriks Vizulis 06.1931-1932?
Iekšlietu ministra biedra amats likvidēts 1932. gadā. Tā vietā tika izveidots Iekšlietu ministrijas Latgales lietu pārziņa amats. Jaunajā amatā 1932. gadā ievēlēts Antons Bondarevskis.
Pastāvēja arī Latgales lietu pārziņa amats pie Zemkopības ministrijas. Likvidēts 1934. gada jūnijā. Amatu ieņēma Bonifācijs Briška.
Diskusijas par šāda amata atjaunošanu turpinājās.

Atsauces
  • “Likvidēti Latgales lietu pārziņu posteņi.” Latgales Ziņas. 1934.06.08.
  • “Noteikumi par Latgales lietu pārzināšanu.” Valdības Vēstnesis. 1921.08.10.
Bac2ff8c502b533dec653581f7b891879d5aa383